سه شنبه 1400/04/01 - 09:39
سه شنبه 1400/04/01 - 09:39 hoseinghasemi
در راستای معرفی قطب های صنایع تبدیلی صورت میگیرد؛

ساخت سری مستند «میدون ایران»

در هفته جاری ساخت مستند «باقلوای قزوین» کلید خورده و به 500 کارگاه موجود در شهر قزوین اشاره داشته و زنجیره ارزش آن را از نهاده تا فروش و صادرات در 2000 تن تولید این محصول در شهر را مورد بررسی قرار داد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، توسط معاونت فرهنگی و رسانه سازمان بسیج سازندگی در راستای معرفی قطب های صنایع تبدیلی کشور سری مستند «میدون ایران» با همکاری برنامه ترکیبی میدون در حال ساخت می باشد. این برنامه با بررسی نقش مردم در تولید قدرت اقتصادی جغرافیا محور به ظرفیت های موجود هر شهر ایران می پردازد. 

در هفته جاری ساخت مستند «باقلوای قزوین» کلید خورده و به 500 کارگاه موجود در شهر قزوین اشاره داشته و زنجیره ارزش آن را از نهاده تا فروش و صادرات در 2000 تن تولید این محصول در شهر را مورد بررسی قرار داد. 

مجری کارشناس این برنامه جذاب آقای مهندس یونچی است.