یکشنبه 1400/01/15 - 15:53 hoseinghasemi

امضای اساسنامه قرارگاه جهادگران مدرسه ساز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی کشور، جلسه امضای اساسنامه قرارگاه جهادگران مدرسه ساز با حضور دکتر رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و سرکار خانم دکتر پاشایی نماینده مجلس شورای اسلامی در ساختمان سازمان بسیج اقشار و متخصصین در عصر امروز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی کشور، جلسه امضای اساسنامه قرارگاه جهادگران مدرسه ساز با حضور دکتر رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و سرکار خانم دکتر پاشایی نماینده مجلس شورای اسلامی در ساختمان سازمان بسیج اقشار و متخصصین واقع در میدان سپاه، خیابان حضرت ولیعصر (عج) در عصر امروز برگزار گردید.

سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی با تبریک سال 1400 و با توجه به رفع مانع های مسائل معیشتی و اقتصادی گفت: نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری به بحث تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده است؛ و انشالله با آمدن دولت جوان انقلابی این شعار محقق خواهد شد.

ایشان افزود: جلسه امروز در مورد ارتباط قرارگاه های جهادی تخصصی ایجاد شده با سازمان محترم نوسازی مدارس و جامعه خیرین می باشد، و این قرارگاه های تخصصی توسط سازمان بسیج سازندگی آموزش و ره اندازی شده است.

وی گفت: سازمان بسیج سازندگی اهدافی دارد که تعاملات جهادی را با خیرین و سازمان نوسازی مدارس در ساخت مدارس گسترش دهد و ارزیابی و هدایت گروه های جهادی در امر ساخت توسط سازمان بسیج سازندگی انجام می گیرد.

سردار زهرایی تصریح کرد: از ظرفیت جامعه خیرین و سازمان نوسازی مدارس در توسعه فرهنگ در جامعه با گروه های جهادی استفاده خواهیم کرد.

یبببیی
بسیج سازندگی یار همیشگی

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور دکتر رخشانی مهر گفت: ارتباط بسیار خوبی در سالیان متمادی بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان بسیج سازندگی کشور بوده است؛ و تعاملات بسیار خوبی در جهت عمران، محرومیت زدایی و ساخت مدارس انجام شده است.

وی افزود: با همکاری جامعه خیرین، سازمان نوسازی مدارس و سازمان بسیج سازندگی قرارگاهی به عنوان قرارگاه جهادگران مدرسه ساز ایجاد شده است؛ که انشالله بتوانیم فرهنگ غنی در جامعه را توسعه دهیم.

دکتر رخشانی مهر گفت: با توجه به سوابق ساخت مدارس برای محرومین جامعه خیرین 8000 میلیارد تومان و دولت 4000 میلیارد تومان در ساخت مدارس در کشور مشارکت داشته اند.

سسس