یکشنبه 1399/09/30 - 07:57 semnan-admin
سمنان

رونق اقتصاد تنها به واسطه نگاه به ظرفیت های داخلی امکان پذیر است

ه گزارش روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان؛ سرهنگ شوقانی جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان از کارگاه دوخت ماسک مسجد عابدینیه سمنان بازدی کرد.

سرهنگ شوقانی در این بازدید با بیان اینکه کارگاه های خیاطی و اشتغال های خرد سبب فراهم شدن محیط مناسبی برای اشتغال بانوان در محلات شده است افزود: رونق اقتصاد تنها با نگاه به ظرفیت های داخلی امکان پذیر است.

وی افزود: حمایت از این کارگاه ها امری مهم بوده و نیاز است بازار فروش محصولات آنها نیز فراهم شود.