سه شنبه 1399/09/25 - 12:37 semnan-admin
سمنان

خدمت به خانواده هاي شهدا و جانبازان توفيق بزرگي است

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان؛ سردار حميد دامغاني فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در ديدار با مدير کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سمنان گفت: تکريم خانواده هاي شهدا و جانبازان بسيار مهم است و خدمت به اين خانواده ها توفيق بزرگي است که بايد قدردان اين نعمت باشيد.


مهدي کاشفي رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در اين جلسه ضمن اعلام آمادگي بسيج سازندگي براي همکاري بيشتر با بيناد شهيد و امور ايثارگران استان گفت: ساخت گلزار شهداي پارک سوکان سمنان آغاز شده و تمام تلاش خود را براي همکاري با بنياد شهيد در خصوص اجراي پروژه هاي ساخت و ساز ها انجام مي دهيم.


يزداني مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سمنان در اين ديدار گفت: کار خدمت به خانواده هاي جانبازان و شهدا نيازمند هم افزايي دستگاه هاي اجرايي است.


وي افزود: راه اندازي هيئت هاي انديشه ورز در استفاده از ظرفيت ها براي خدمت بيشتر به اين خانواده ها مي تواند بسيار موثر واقع شود.