شنبه 1399/09/08 - 11:21 sazandegi69
برای اولین بار صورت گرفت؛

انتشار دلنوشته شهید فخری زاده به شهدای جهادگرآسمانی+دست خط شهید

برای اولین بار دست خط شهید فخری زاده پس از مطالعه مجله منهای نفت با موضوع معرفی شهدای جهادگر منتشر گردید؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ سیزدهمین فصل نامه منهای نفت با موضوع سرگذشت 19 نفر جهادگر آسمانی که اکثر آنها جوانانی بودند که در راه خدمت رسانی به محرومین درحین اردوهای جهادی جان شیرین خود را از دست داده اند.

پس از گذشت چند روز از انتشار این فصل نامه دست نوشته ای از طرف شهید عزیز دکتر محسن فخری زاده رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سپند) به دفتر فصل نامه منهای نفت ارسال گردیده است .

شاید آن وقت کسی  نمی دانست پس از چند روز خود دکتر فخری زاده به قافله شهدا خواهد پیوست. آری این شهید عزیز درآن روزها نجواهایی در سر داشت که محقق شد و به خیل شهدا پیوست.

متن دلنوشته شهید فخری زاده به شرح زیر است:

یک سئوال دارم:

چرا شهدا در جوانی سخنانی می گویند که عرفا در کهنسالی؟

البته می دانیم که این سخنان از عمق حکمت جاری شده از قلب بر زبان است نه آنکه سخنانی سطحی است.

99/8/7

 

منهای نفت