دوشنبه, 07/21/1399 - 13:27 sazandegi69

نشست هم افزایی گروه های جهادی اقتصادی با اقشار تخصصی بسیج

اولین نشست هم افزایی گروههای جهادی اقتصادی با اقشار تخصصی بسیج با عنوان "ره نشان" عصر دیروز درسالن همایش شهید سلیمانی بسیج برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی در جریان اولین نشست ره نشان که به همت مجمع ملی جهادگران و با همراهی مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی برگزار شد اشاره داشت: وضعیت اقتصادی کشور به نقطه ای رسیده که نیاز به حرکتی جهادی برای بهبود آن است؛ بدون شک این حرکت می بایست از سوی نهاد های مولود انقلاب همچون بسیج و گروه های جهادی آغاز و مدیریت شود.

 متاسفانه اهم مشکلات اقتصادی ناشی از سو مدیریت اقتصادی می باشد اما ما گروه های جهادی باید فعالیت خود را پی گرفته و اقدامات خود را دنبال کنیم، به بیان دیگر نباید متوقف بر اقدام دیگر نهادها و ساختارها باشیم.

ظرفیت عظیم گروه های جهادی بدون شک بستر بزرگی برای حل مسائل مبتلا امروز است؛ در نظر بگیرید اگر این ظرفیت را هر کشور دیگری داشت چه استفاده هایی می توانست ببرد؛ به هر روی اینکه از ظرفیت هزاران گروه جهادی توانسته ایم استفاده ببریم یا خیر سوالی است که باید با دقت و تامل پاسخ داد.

 گروه ها و حرکت های جهادی امروز با دنبال کردن ماموریت های مختلف به دنبال حل مسائل هستند، از دیگر سو ظرفیت های دیگر که در اقشاری همچون کارگری و مهندسی وجود دارد می تواند مسیری به سوی حل بنیادی مسائل باشد.

 ره نشان بستری خواهد بود برای به هم رسانی چرا بدون شک حل مسئله و رفع معضلات در جریان استفاده از ظرفیت های سازمان ها و نهاد های و با روحیه و رویکردی جهادی محقق خواهد شد.