دوشنبه, 07/14/1399 - 20:15 hoseinghasemi

مراسم روز روستا با افتتاح طرح آب رسانی ١۵٠ هکتار از مزارع شهرستان ملکشاهی استان ایلام

مراسم ویدیو کنفرانس و ارتباط تصویری ریس جمهور و افتتاح طرح آب رسانی ١۵٠ هکتار از مزارع شهرستان ملکشاهی استان ایلام در مورخ ۹۹/۷/۱۴ عصر روز دوشنبه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: مراسم ویدیو کنفرانس و ارتباط تصویری ریس جمهور و افتتاح طرح آب رسانی ١۵٠ هکتار از مزارع شهرستان ملکشاهی استان ایلام در مورخ ۹۹/۷/۱۴ عصر روز دوشنبه برگزار گردید.

ایلام