چهارشنبه, 06/26/1399 - 21:45 hoseinghasemi

بازدید از چرمشهر و کارخانه فرآوری چرم توسط سردار زهرایی

در مورخ ۹۹/۶/۲۶ بازدید از چرمشهر و کارخانه فرآوری چرم آقای بنابیان توسط سردار زهرایی صورت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: در راستای حمایت از صنایع تبدیلی برای ارتقای هدف اقتصاد مقاومتی در کشور، سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور از چرمشهر و کارخانه فرآوری چرم بازدید بعمل آوردند.

۶