پنجشنبه, 05/23/1399 - 10:43 hoseinghasemi

زنان جهادگری که دل شیر دارند

خانـم اشـرفی در کنـار فعالیت به عنوان یک طلبه جهـادی، مدیر امور بانوان جامعه خیرین حوزههای علمیه اسـتان تهران و عضو هیئت امنای خیرین کل کشـور نیز هست. این بانوی جهادگر مدال افتخار خواهر شهید را هم بر سینه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: مرگ نزدیک ترین حقیقت به انسـان اسـت حتی اگر از این حقیقت غافل باشـیم. همه آدم ها حتی آن هایی که در طول زندگی چندان مقید به اصول و احکام شرعی نیستند دلشان می خواهد بعد از مرگ برای غسل و کفن و دفن کردن آداب شرعی درباره شان رعایت شود تا روح خود اموات و قلب بازماندگانشان آرام گیرد. اپیدمی ویروس کرونا و به خصوص قابلیت انتشار بسیار بالای این ویروس، اما حتی بر روی آداب کفن و دفن اموات هم اثر گذاشته است. خانـم اشـرفی در کنـار فعالیت به عنوان یک طلبه جهـادی، مدیر امور بانوان جامعه خیرین حوزه های علمیه اسـتان تهران و عضو هیئت امنای خیرین کل کشـور نیز هست. این بانوی جهادگر مدال افتخار خواهر شهید را هم بر سینه دارد. به جا آوردن آداب شـرعی غسل و کفن امواتی که بر اثر بیماری کرونا از دنیا می روند یکی از دغدغه هایی اسـت که آلام خانواده ها و عزیزان این اموات را بیشـتر می کند. این چالش درباره اموات خانم جدیتر اسـت.

چه شد که طلاب وارد این عرصه شـدند و بنا شـد تا طلاب داوطلب خانم و آقا اجرای اعمال شرعی برای امواتی که بر اثر کرونا فوت می کنند را به عهده بگیرند؟

با توجه به شـرایط پیش آمده و وضعیت خاصی که اموات به واسـطه اپیدمی ویروس کرونا دارند در شـهرهای مختلف تدابیر گوناگونی اندیشـیده شـده است. در قم امکان انتقال اجسـاد به غسـالخانه وجود دارد. جهادگران تلاش زیادی کردند و گاهی اوقات اموات را تیمم بدل از غسل می دادند. در کنار این ها بعضا جهادگرانی هستند که لباس ضد آب می پوشند و اموات را تا حد امکان غسل می دهند. اما ما در بخش خانم ها خیلی مشکل داشتیم. علاوه بر این در شهر تهران در بهشت زهرا به هیچ عنوان امکان انجام هیچ گونه عمل شرعی برای اموات وجود ندارد و همان جا در بیمارستان که این افراد از دنیا می روند باید آداب روی تختشـان برای آن ها انجام شـود. بعد اموات را در کاور قرار می دهند و سپس روی کاور را کفن می کنند. به لحاظ شرعی هیچ آقایی اجازه ندارد میت خانمی را غسل دهد و کفن کند مگر اینکه همسرش باشد. این بیماران هم به دلیل بیماری ویروسی شرایط خاصی داشتند و لازم بود تا خواهران طلبه وارد عمل شوند.

خانم اشرفی چه شد که شما برای تغسیل اموات خانمی که بر اثر کرونا فوت می کنند داوطلب شدید؟

به واسطه اینکه این اموات بر اثر بیماری واگیردار فوت شده اند، اغلب خانواده ها رضایت نمی دهند خانم ها در این کار داوطلب غسل و به جا آوردن آداب شرعی اموات شوند. به همین خاطر خانم هایی مثل حقیر که شرایطش را دارند و از نظر خانواده هم معذوریتی ندارند باید به لحاظ شرعی تکلیف را انجام دهیم و به عنوان واجب کفایی وظیفه کسانی را هم که معذوریت دارند و نمی توانند این کار را انجام دهند به عنوان یک واجب کفایی انجام دهیم. این یک واجب کفایی است و حضرت آقا هم فتوایی دارند مبنی بر اینکه خانم هایی که می توانند و امکانش را دارند برای این کار اقدام کنند. یعنـی در حـال حاضر هـم برای خانم هـا و هم برای آقایـان طالب جهادی داوطلبی هسـتند که مسئولیت اجرای احکام شرعی غسل اموات ناشی از بیماری کرونا را به عهده دارند؟ بله. البته در بخش خانم ها با توجه به اینکه معذوریتشان خیلی بیشتر است مشکلات زیـادی داشـتیم. در بخـش آقایان، چـون طالب جهادی تعداد بیشـتری دارند تعداد داوطلب هـا هم بیشـتر بود و مشـکلات کمتـری وجود دارد. حتی برخـی از نیروهای جهادی غیرطالب هم داوطلب شده اند و آموزش های لازم را دیده اند و وارد کار غسل اموات ناشی از بیماری کرونا شده اند.

با توجه به خطر انتقال بیماری و شرایط خاص این بیماران، کار غسل دادن این اموات چگونه انجام می شود؟

مـا به لحـاظ بهداشـتی و آلودگـی به هیچ وجه امکان غسـل دادنشـان را نداریم، اما بر اساس فتاوای شرعی امواتی که بر اثر ویروس کرونا فوت کرده اند را تیمم بدل از غسل می دهیم. کار به این صورت است که وقتی یک بیمار کرونایی از دنیا می رود به سرعت ما را خبر می کنند و ما از جایی که مسـتقر هسـتیم به بیمارسـتانی که میت از دنیا رفته اعزام می شویم. باید مدت زمان حضور ما بر سر بالین میت زیاد طولانی نباشد و بدن میت سرد نشود، چون باید ما با دست خود میت بدنش را تیمم دهیم، اما اگر بدن میت سرد شود کار سخت می شود و باید راه کارهای دیگری را بر اساس احکام شرعی آن به کار گرفت. در چنین شرایطی باید به نیابت از میت با دست خودمان تیمم را انجام دهیم. به همین خاطر بعد از اطلاع از فوت بیمار ما از محل استقرارمان به سرعت خودمان را به بالین میت می رسانیم و سنگ تیمم و کافور به همراه خود می بریم.

با توجه به خطر انتقال بیماری آیا اصول بهداشتی و حفاظتی کامل برای شما رعایت می شود؟

بله در بیمارستان با کاورهای مخصوص، گان و ماسک همه موارد حفاظتی را رعایت می کنیم و مجهز بر سر میت حاضر می شویم.

پس شما در بیمارستان مستقر می شوید تا در صورت لزوم اعمال شرعی را برای اموات خانم، انجام دهید؟

بله من شـخصا ً به صورت شـیفت های ۷۲ سـاعته در بیمارسـتان مستقر هستم. ۷۲ ساعت آماده باش برای خدمتم و ۲۴ ساعت به منزل می آیم تا استراحت کنم، اما بیشتر خواهران شیفت های چند ساعته حضور دارند. ما گوش به زنگیم که با ما تماس گرفته شود و برای انجام کار برویم. در بخش خانم ها به خاطر ترسی که خانم ها از اموات دارند کار مقداری مشکل تر است. مواجهه با اموات شـاید برای خیلی از ما چندان خوشـایند نباشد و از آنها بترسـیم. به خصوص اینکه امواتی که بر اثر بیماری کرونا درگذشته اند نوع شـدید این بیماری را داشـته اند و احتمال دارد این بیماری خدای نکرده به شما هم سرایت کند.

نمی ترسید شما هم بیمار شوید؟

از اموات که اصلا و ابداً نمی ترسم؛ به هیچ وجه. از ابتلا به کرونا هم نمی ترسم. اصول بهداشـتی را رعایت می کنم و بقیه مسـائل هم دسـت خداست. من تنها به تکلیف عمل می کنم. حالا هم شکر خدا مشغول هستیم و دعا می کنیم هر چه زودتر این بلا از سـر مردم رفع شـود و دیگر به حضور ما نیازی نباشـد و خدا عافیت کامل را نصیب مردم کند. این حداقل کاری اسـت که ما می توانیم انجام دهیم و قطعا آن میت در زمان حیاتش دوست داشته زمانی که از دنیا می رود آداب شرعی برایش انجام شود و قطعا ً بازماندگان این اموات هم در معرض آسیب های روحی بیشتری هستند، زیرا اموات ناشی از بیماری کرونا بسیار مظلومند و به خاطر شرایط خاص پیش آمده تشـییع و خاکسـپاری آنها متفاوت اسـت و در شرایط قرنطینه جامعه مراسمی هم برایشان برگزار نمی شود از همین روی هم حضور ما و انجام آداب شرعی غسل و کفن میت از سوی ما می تواند برای بستگان و بازماندگان این افراد آرامش خاطری فراهم آورد و شاید باعث شود قلب های آنها تا حدودی آرام بگیرد. گرچه ما وظیفه مان را انجام می دهیم ما طلبه ایم و احساس وظیفه می کنیم. در کنار ما هم دوستان جهادی غیرطلبه ای که احساس وظیفه کرده اند حضور دارند. من که عضو کوچکی هستم، اما عزیزان بزرگواری در این عرصه حضور دارند و امیدواریم این کار مرضی رضای خدا و امام زمان (عج) باشد و به برکت این تلاش ها خداوند بلا را از همه دور کند.