پنجشنبه, 05/16/1399 - 11:56 hoseinghasemi

رانندگان تریلی هم به صحنه مبارزه با کرونا آمدند

در ایـن میـان قـرارگاه جهادی تریلی داران اسـتان مرکزی برای اولین بار در سـطح کشور در سال ۱۳۹۶ کار خود را آغاز کرد و تا به حال توانسته در چند زمان بحرانی، کمک شایانی در حوزههای مختلف انجام دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: تشکیل گروه ها و قرارگاه های جهادی در سال های اخیر به یک سنت حسنه تبدیل شـده و توانسـته در مواقع بحرانی که کشـور نیاز به کمک مردمی دارد، با حضوری جهادی به صحنه آمده و مؤثر واقع شود. در ایـن میـان قـرارگاه جهادی تریلی داران اسـتان مرکزی برای اولین بار در سـطح کشور در سال ۱۳۹۶ کار خود را آغاز کرد و تا به حال توانسته در چند زمان بحرانی، کمک شایانی در حوزه های مختلف انجام دهد. نـادر مـددی فرمانده پایگاه بسـیج شـهید آهنگرانی (قرارگاه جهـادی تریلی داران اسـتان مرکـزی) در خصوص اقدامات انجام گرفته توسـط این قـرارگاه، گفت: پس از زلزله سـرپل ذهاب در اسـتان کرمانشـاه در سال ۱۳۹۶ و با دستور سردار کریمی فرماندهی سپاه روح الله استان مرکزی برای اولین بار در کشور گروهی از تریلی داران بسیجی (متشکل از ۲۵۰ تریلی دار) گرد هم جمع شده و با همکاری آماد و پشتیبانی سپاه روح الله و با هدف کمک به مردم زلزله زده، اقلام مورد نیاز و کانکس هایی جهت اسـکان موقت مردم زلزله زده را طی ۹ سـرویس از سراسـر اسـتان به مناطق درگیر بحران ارسال کردند.

سوخت رسانی به جایگاه های سوخت در زمان اعتصاب تانکرداران

وی ادامه داد: همچنین در زمان اعتصاب تانکرداران و کامیون داران، گروه جهادی شهید آهنگرانی وظیفه سوخت رسانی به تمام جایگاه های سوخت را بر عهده گرفت و از ایجاد بحران در پمپ بنزین های استان مرکزی، گیلان و اصفهان جلوگیری کرد.

توزیع کمک های مردمی میان سیل زدگان لرستان و خوزستان

فرمانـده پایـگاه بسـیج شـهید آهنگرانی افزود: یک سـال پـس از اقدامات جهادی توسط تریلی داران بسیجی در زلزله کرمانشاه، با وقوع سیل در استان های لرستان و خوزسـتان، تانکرداران اسـتان با همکاری آماد و پشـتیبانی سـپاه روح الله و بسیج اصناف دسـت به کار شـده و با تجمیع کمک های مردمی، وظیفه حمل و توزیع این کمک ها میان مردم سـیل زده این دو اسـتان را بر عهده گرفتند و توانسـتند با توزیع ۱۰ تانکر از کمک های مردمی، به یاری مردم سیل زده بشتابند. مـددی بـا بیان اینکه تانکرداران در حمـل اثاثیه مورد نیاز جهت تجهیز موکب های اربعین نیز حضوری پررنگ داشـتند، تصریح کرد: در این راسـتا نیز ۴ سـرویس از تجهیزات به سوی مرزها روانه شد تا لوازم مورد نیاز موکب های اربعین ارسال شود و خدمت رسانی بهتری به زائرین عتبات عالیات صورت بگیرد.

توزیع بسته های بهداشتی میان تریلی داران

وی با اشاره به خدمت رسانی این گروه جهادی جهت مقابله با ویروس کرونا، تشریح کرد: پس از شیوع ویروس کرونا بار دیگر قرارگاه جهادی شهید آهنگرانی در سطح اسـتان دسـت به کار شـد و با کمک های مالی پنج پیمانکار شرکت های نفتی، در دو مرحله ۲ هزار پک های بهداشـتی شـامل ماسک بهداشـتی، مواد ضدعفونی کننده دسـت و محیـط را میـان راننـدگان و شـرکت های حمل ونقل پخـش فراورده های نفتی و بیش از هزار و پانصد پک بهداشتی را میان مردم مناطق روستایی و محروم شهرستان شازند توزیع کرد. فرمانده پایگاه بسـیج شـهید آهنگرانی با اشـاره به توزیع الکل بهداشتی میان مراکز نگه داری بیماران سـرطانی و اوتیسـمی، گفت: این بسـته ها جهت ضدعفونی این مراکز میان آن ها توزیع شـده، همچنین بسـته های بهداشتی دیگری نیز تهیه شده تا در روزهای آینده میان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و خانواده هایشان توزیع شود.

لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب با تهیه بسته های معیشتی

وی اضافـه کـرد: پـس از بیانـات مقـام معظـم رهبـری در خصوص کمک به اقشـار آسـیب پذیر پس از شـیوع کرونا، قرارگاه جهادی شهید آهنگرانی دست به کار شد و در حال حاضر تهیه ۱۰۰ بسـته معیشـتی در قالب طرح کمک مؤمنانه برای اقشـار آسیب پذیر را در دستور کار داریم. مـددی خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم اقدامات صورت گرفته توسـط تریلـی داران بسیجی پایگاه شهید آهنگرانی استان مرکزی مورد توجه سایر تریلی داران سراسر کشور نیز قرار بگیرد و در نقاط دیگر کشور نیز چنین پایگاه های تشکیل شود تا در مواقع ضروری و بحرانی، قدمی در راستای کمک به کشور برداشته شود.