چهارشنبه, 05/08/1399 - 14:42 hoseinghasemi

برگزاری کارگروه بسیج سازندگی در استان های سراسر کشور بصورت فصلی

کارگروه بسیج سازندگی در استان های سراسر کشور به ریاست استاندار بصورت فصلی برگزار می گردد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: جلسه کارگروه بسیج سازندگی به ریاست معاون عمران و امور توسعه شهری و روستایی وزارت کشور جناب آقای دکتر جمال نژاد و رئیس سازمان بسیج سازندگی جناب آقای دکتر محمد زهرایی و با حضور نمایندگان دستگاه ها و وزارت خانه های مربوطه صبح امروز چهارشنبه 99/5/8 در محل وزارت کشور برگزار گردید.

در این جلسه دکتر زهرایی ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان بسیج سازندگی در برنامه های کمک مومنانه، نهضت جهش تولید و فعالیت های محرومیت زدایی این سازمان، به تشریح برنامه جامع محرومیت زدایی مردم پایه که به مدت 3 سال در مناطق محروم کشور اجرا خواهد شد، پرداخت.

5

در ادامه هر یک از دستگاه ها نسبت به سهم و نقش خود در طرح مذکور به ارائه پیشنهاد و راهکار پرداختند.

در نهایت مقرر گردید کارگروه بسیج سازندگی در استان ها و به ریاست استاندار به صورت فصلی برگزار و هر یک از دستگاه ها نسبت به توجیه رده متناظر خود در استان پرداخته و حمایت های لازم از طرح جامع محرومیت زدایی مردم پایه صورت پذیرد.

4