دوشنبه, 05/06/1399 - 09:18 hoseinghasemi

علمي كردن دامداري توليد را تا سه برابر افزايش مي دهد

افكار عمومي، گروههاي جهادي را بيشتر با ارائه خدمات عمراني به مناطق محروم و دور افتاده كشور ميشناسند. با اين وجود به موازات فعاليت گروههاي جهادي عمراني با هدايت سازمان بسيج سازندگي گروههاي جهادي تخصصي با حضور متخصصين رشتههاي گوناگون نيز راه اندازي شده است. در اين زمينه ميتوان به گروههاي جهادي تخصصي دندانپزشكان، پزشكان، مهندسان كشاورزي و دامپزشكان اشاره كرد. گروه جهادي جاويداألثر حاج احمد متوسليان يكي از گروههاي جهادي تخصصي است كه در زمينه دامپزشكي فعاليت دارد و از اساتيد و دانشجويان اين رشته تشكيل شده است. خبرنگار بسيج سازندگي براي آشنايي با فعاليتهاي گروه جهادي دامپزشكان با مسئول اين گروه گفتوگويي ترتيب داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: مسعود احمدي، مسئول گروه جهادي جاويدالاثر حاج احمد متوسليان می گوید: بسياري از دامداران در مناطق روستايي با روش هاي علمي درمان بيماري ها و تغذيه مناسب دام آشنا نيستند و به همين دليل دام هاي خود را مي فروشند و از توليد كننده روستايي به مصرف كننده شهري تبديل مي شوند، هدف اصلي گروه جهادي تخصصي دام پزشكان افزايش توليدات دامي در منطقه سرفيروزآباد استان كرمانشاه است تا با سود دهي مناسب دامداران براي ماندن در روستا ترغيب شوند. اين فعال جهادي با اشاره به تاكيدات رهبر انقلاب بر مساله كشاورزي و دامپروري خاطرنشان می‌کند: ما معتقديم كشاورزي و دامداري را بايد در رأس امور قرار دهيم و فرهنگ جهادي را در اين بخش نهادينه كنيم، به همين خاطر تصميم گرفتيم با حضور در مناطق محروم و آموزش دامداري علمي به روستائيان در راستاي علمي كردن دامداري كشور گام برداريم. مسئول گروه جهادي جاويدالاثر حاج احمد متوسليان درباره عرصه هاي فعاليت اين گروه جهادي اظهار می‌کند: اولين هدف ما پيشگيري از شيوع بيماري هاي دامي است و به اين منظور سم پاشي و واكسيناسيون دام هاي منطقه شامل 40 هزار گوسفند، 400 رأس گاو و 100 قطعه مرغ را انجام خواهيم داد. فعاليت بعدي گروه در بخش درماني است و دام هاي بيمار توسط اساتيد متخصص تشخيص داده شده و درمان مي شوند.

روستائيان به راحتي مي توانند توليد شيرشان را سه برابر كنند

مسئول گروه جهادي جاويدالاثر متوسليان تأكيد می‌کند: مهمترين اقدام گروه ترويج فرهنگ بكارگيري علوم روز در توليد محصولات دامي است. ما بايد به روستائيان آموزش بدهيم كه چطور مي توانند توليد را افزايش دهند و آن را بهينه كنند و با استفاده از روش هاي علمي و تعيين جيره غذايي مناسب چگونه دام هايشان را به سوي دوقلو زايي سوق دهند. با علمي كردن دام داري مي توان توليد محصولات دامي را تا سه برابر افزايش داد. وي تصريح كرد: خيلي از دام دارها، به دليل سودآوري پايين دام خود را مي فروشند و به شهر مهاجرت مي كنند، بنابراين افزايش توليدات دامي و سودآوري اثر مستقيمي بر كاهش مهاجرت از روستا به شهر دارد. اگر دامها درمان شوند و انگل نداشته باشند وزنشان زياد ميشود و حتي با فروش آن سود بيشتري نصيب روستائيان مي شود اما در وضعيت كنوني، دامدار به سادگي دام خود را به دلال مي فروشد و پول كمي به دست مي آورد. وقتي دام دار بداند با يك درمان ساده و تغذيه مناسب دام، مي تواند توليد شير خود را از 3 كيلوگرم به 10 كيلوگرم برساند، ديگر دام خود را نمي فروشد و در منطقه مي ماند. به عنوان نمونه ورم پستان گاو را به راحتي مي توان درمان كرد و توليد شير را افزايش داد. احمدي می افزاید: وقتي از روستائيان سؤال كرديم كه آيا مسئولان كشاورزي و دامپزشكي منطقه به امور شما رسيدگي مي كنند، گفتند در طي سال حداكثر يكبار مي آيند و يك بررسي سطحي مي كنند و مي روند. در حالي كه اگر به صورت عميق و با برنامه ريزي بهتر كار كنيم روستائيان اميدوار مي شوند.

زوم فعال شدن 30 پايگاه بسيج دامپزشكي

مسئول گروه جهادي تخصصي دامپزشكي می گوید: يكي از اهداف گروه ما اين است كه با جريان سازي ظرفيت اساتيد و دانشجويان 30 پايگاه بسيج دام پزشكي دانشگاه هاي سراسر كشور را در همين مسير فعال كنيم. اگر 30 گروه جهادي دامپزشكي در تابستان در نقاط مختلف كشور فعاليت كنند، قطعا موجب افزايش توليد گوشت قرمز در كشور خواهد شد. احمدي خاطرنشان می‌کند: سازمان بسيج سازندگي بايد حلقه اتصال گروه هاي جهادي تخصصي شود و همه اساتيد و دانشجويان دام پزشكي علاقمند به خدمت را در قالب گروه هاي تخصصي سازماندهي كند، اين سازمان بايد با بررسي و پايش وضعيت دام داري در سراسر كشور نقاطي را كه نيازمند حضور دام پزشكان جهادي است شناسايي و به گروه هاي جهادي معرفي كند. مسئول گروه جهادي تخصصي دام پزشكي اضافه می‌کند: پيشنهاد ما اين است كه گروه هاي تخصصي طيور، دام سبك، دام سنگين و ... با حضور اساتيد و دانشجويان دام پزشكي تشكيل شود و هر گروه براي رفع علمي مشكلات دام پروري كشور برنامه ريزي كند. به عنوان نمونه آنفلونزاي مرغي در مناطق شمالي كشور هر ساله شيوع پيدا مي كند و موجب تلفات طيور مي شود كه دليل اين مساله مهاجرت حيوانات غير اهلي مثل غاز به اين مناطق است، در عين حال تلفات مرغ در مرغداري هاي صنعتي نيز بسيار بالاست، اما همه اين موارد با برنامه ريزي هاي بسيار ساده اي قابل حل است.

اگر دام پزشك نباشد سلامت كل جامعه از بين مي رود

وي خاطرنشان می‌کند: كار دام پزشك از پزشك مهمتر است چون اگر دامپزشك نباشد سلامت كل جامعه از بين مي رود و گوشت فرآوري شده و ساير محصولات لبني مثل كره، پنير و ... به دست مردم نمي رسد. به همين دليل در كشورهاي پيشرفته تلاش مي شود تا نخبه ترين افراد وارد رشته دام پزشكي شوند اما امروز ديد جامعه ما نسبت به رشته دام پزشكي با آنچه بايد باشد فاصله قابل توجهي دارد.