یکشنبه, 04/29/1399 - 09:41 hoseinghasemi
از خوشه سازي كارگاه هاي قارچ تا ايجاد 400 كارگاه صنايع دستي

حمايت از پرورش قارچ تا صنايع دستي و تبديلي

در گوشه اي از ايران بسيجياني دست به كار شده اند تا در دوران مقاومت اقتصادي نه تنها براي خودشان بلكه براي هم استاني هايشان هم كاري انجام بدهند. خوشه سازي كارگاه هاي قارچ، برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دستي و مشاغل خانگي فقط گوشه اي از فعاليت هاي بسيجيان سازندگي استان خراسان رضوي است، با اينكه مي توانند فقط به كسب و كار خودشان برسند اما دست همكارانشان را مي گيرند و حتي براي مردمي كه در نقطه ي صفر مرزي زندگي مي كنند هم فعاليت اقتصادي راه مي اندازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: اين روزها احسان مكرم ســي وپنج ساله يكي از چهره هاي شناخته شده در حوزه ي پرورش قارچ در استان خراسان رضوي است. او حاال مدتي است رئيس اقتصادي بسيج سازندگي است. فعاليت هاي احســان در حوزه ي پرورش قــارچ و چگونگي ورودش به اين عرصه ماجراي مفصلي براي خودش دارد اما قرار است درخصوص فعاليت هاي اقتصادي و طرح هاي متعددي كه او با كمك همكارانش و سازمان هاي ديگري مثل آستان قدس رضوي و كميته امداد امام خميني (ره) انجام داده به سراغش برويم. خوشه سازی چند کارگاه پرورش قارچ در دوسال گذشته، 400 کارگاه صنایع دستی و صنایع تبدیلی هم در يك سال گذشته تازه گوشه اي از فعاليت او و همكارانش اســت. زماني به سراغ احسان مكرم مي رويم كه درگير انجام كارهاي افتتاح 40 گلخانه آلوئه ورا اســت. طرح جديدي كه سازمان بسيج سازندگي به همراه چند سازمان ديگر كلنگ آن را زدند و قرار است براي تعداد زيادي كارآفريني داشته باشد. خوشه سازي احسان با اشاره به اين نكته كه هدف ما از اجراي اين طرح ها افزایش مهارت بازاریابی در بین شبکه تولید کنندگان عرصه های فوق، تقویت و حمایت از تولید کنندگان، اشتغال پایدار و سود بالا، تشویق به تولید و حمایت بازار از محصول و هماهنگي با رقباست مي گويد: مشكلاتي كه توليدكنندگان خرد در عرصه ي پرورش قارچ داشتند مثل خريد مواد اوليه و يا فروش محصولاتشان از يك طرف و همچنين آشنايي خودم با مشكلات آن ها هم به اين خاطر كه شخصا با دوكارگاه كوچك كارم را آغاز كرده بودم از طرف ديگر باعث شــد تقريبا دوسال پيش در انجمن قارچ استان جلسه اي را باحضور توليدكنندگان بزرگ قارچ داشته باشيم. در اين جلســه توليدكنندگان بزرگ مي گفتند توليدكنندگان كوچك بــازار را خراب كرده اند و محصولات خود را به قيمت پايين در بازار به فروش مي رسانند از آن طرف دغدغه هاي توليدكنندگان خرد هم وجود داشت به همين خاطر در جريان طرحي كه داشتيم به توليدكنندگان بزرگ قارچ پيشنهاد داديم تا توليدكنندگان خرد را زيرپوشش خود قرار دهند و با نظارت روي كار آنها در تنظيم بازار نيز كنترل داشته باشند. او ادامه مي دهد: بــه طور مثال در منطقه فريمان به يكي از توليد كنندگان بزرگ 20 توليد كننده خرد را معرفــي كرديم. بحث آمــوزش گروهي توليدكننــدگان خرد، عملياتي كردن آموزشها و همچنين فروش محصــولات را در اختيار اين توليد كننده قرار داديــم تا در تنظيم بازار نظارت داشته باشــد. حتي در بخشــي از اين طرح اين توليدكننده هماهمنگي هاي انجام شد تا حتي قارچ هاي درجه يك توليد كنندگان بزرگ را نيز با برند خود روانه ی بازار كند. احسان مكرم مي گويد: در اين طرح خود من هم به عنوان يكي از توليدكنندگان 20 توليدكننده ي خرد را زيرنظر گرفتم. خوشــبختانه اين طرح با استقبال خيلي خوبي روبه رو شد. هرچند امسال با بروز برخي از مشكلات مثل ورود قارچ از استان تهران برخي از اين توليدكنندگان ورشكسته شدند و كار را كنار گذاشتند اما با اين حال هنوز هفت نفراز توليدكنندگان در شهر فريمان و هشت توليد كننده در نيشابور و سبزوار با بنده همكاری شان را ادامه مي دهند وطبق آخرين آماري كه در دست داريم از اين 9 كارگاه سالانه حدود 300 تن قارچ توليد و روانه ي بازار مي شود.

صنايع دستي

اما حــوزه ي فعاليت هاي مكرم و دوســتانش به پرورش قارچ خلاصه نمي شود و آنها امسال با ورود به عرصه ي صنايع دســتي و صنايع تبديلي در حوزه ي اقتصاد مقاوتي فعاليت بيشتري را شروع كردند. صنايع دستي كشور مشكل بازار فروش دارد و بسياري از هنرمندان براي فروش كارهايي هنري خود هميشه با مشكلات روبه رو بودند. اين مسئله براي من و دوستانم تبديل به دغدغه شده بود به همين خاطر چندي پيش بسيج سازندگي استان خراسان رضوي با همكاري و همراهي آستان قدس رضوي وكميته امداد امام خميني بودجه اي فراهم كرديم و سازه هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه را خريــداري كرديم. تا به امروز در كل اســتان 52 نمايشگاه صنايع دستي با حضور هنرمنداني كه درعرصه هاي مختلف از توليد مصنوعات چرمي گرفته تا گليم و معرق وحتي هنرمندي كه روي صورت كودكان نقاشي مي كشد. تا به امروز بيش از 2000 نفر از هنرمندان در اين نمايشگاه ها حضور داشــتند و محصولات خود را براي فروش عرضه كردند. خوشحالي ما از اين است كه در ميان اين هنرمندان افراد كارآفريني حضور دارند كه براي بيست نفر فرصت شغلي به وجود آورده اند.

صنايع تبديلي هم به فكرش بوديم

مكرم مي گويد: با توجه به اينكه دراستان پهناور خراسان رضوي باغات ميوه و زمين هاي كشاورزي زيادي وجود دارد با كمك دوســتان در جريان طرحي جديد روستا به روستا را شناسايي كرديم تا در حوزه ي صنايع تبديلي ورود پيدا كنيم. وي ادامه مي دهد: يكي از بزرگترين مشكلاتي كه درحوزه ي صنايع تبديلي از قبيل شغل هاي مانند سبزي خوردكني، توليد چيپس ميوه و غيره اخذ مجوز بهداشت بود. براي اينكه اين مشكل را برطرف كنيم در طي جلســه اي با مسئولان سازمان غذا و دارو ترتيبي را فراهم كرديم تا بسياري از افراد كه در اين حوزه مشغول به كار هستند با تسهيلاتي كه از طريق بسيج ســازندگي دريافت مي كنند وهمچنين هماهنگي سازمان غذا ودارو كار خود را گسترده تر از قبل ادامه دهند. خوشبختانه اين طرح تا به امروز نتيجه ي خوبي به همراه داشته است و به طور مثال شهر درگز در سركه سيب.و شهر گناباد در حوزه ي گياهان دارويي حرف اول را دركارهاي توليدي استان زدند. حتي از افرادي كه در حوزه ي صنايع تبديلي كار خود را آغاز كردند دعوت كرديم تا در نمايشگاه هاي ما نيز حضور داشته باشند و تا به امروز طبق آماري كه به دست آورده ايم حدود 140 واحد صنايع تبديلي در حوزه ي محصولاتي همچون ترشــيجات، حتي تبديل شير به دنت چيپس ميوه و غيره كار خود را ادامه مي دهند.

فريز درايزر

كار به همين جا ختم نمي شــود و بســيجيان ســازندگي كمر همت را بســته اند تــا قدم هاي مؤثرتري در حوزه ي كســب و كار اســتان خود بردارند. احســان مكرم مي گويد:ما دو كار بزرگ ديگر نيز انجام داديم. وقتي درجريان قرار گرفتيم كه دوستانمان در شهر اراك دستگاه فريز درایزر يا همان خشــك كن انجمادي را اختراع كرده و ســاخته اند به او از اين دستگاه مي توان در خشك كردن زعفران اســتفاده كرد با هماهنگي هايي كه انجام داديم 50 عدد از اين دستگاهها البته با سايز كوچك را درخواست داديم تا هم به دوستان توليدكننده اين دستگاه كمك كرده باشيم و هم به توليدكنندگان زعفران ناب خراسان.