سه شنبه, 04/24/1399 - 09:48 hoseinghasemi

ظرفیت بسیج سازندگی یک فرصت برای رشد دستگاه های اجرایی

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر لزوم بهره گیری دستگاه ها از ظرفیت بسیج سازندگی در اجرای پروژه ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی: طی جلسه ای با حضور دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، مهندس زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، یادگاری رییس سازمان برنامه و بودجه، امید محترمی رییس سازمان بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی و تعدادی از مدیران کل استان، نحوه استفاده از ظرفیت های بسیج سازندگی در محرومیت زدایی و واگذاری پروژه ها در مناطق محروم به بسیج سازندگی بررسی و موافقت نامه ای بین بسیج سازندگی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای اجرای پروژه های دستگاه های دولتی استان، مبادله شد.

علی اکبر کریمی در این جلسه گفت: دستگاه ها می توانند در برخی امور به ویژه در حوزه روستایی به جای پیمانکار از ظرفیت بسیج سازندگی استفاده کنند.

کریمی گفت: بسیج سازندگی هنر نقش دادن به مردم و به کارگیری ظرفیت های مردمی برای حل مشکلات مردم را به خوبی می داند و این سازمان در سالیان اخیر با تخصیص کمترین منابع اعتباری بیشترین بازده را برای مناطق محروم کشور داشته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: تفکر بسیج سازندگی ادامه دهنده مسیر جهاد سازندگی با عنوان شور خدمت و از خودگذشتگی است و بسیج سازندگی می تواند روحیه خدمت را مجددا احیا کند و این یک فرصت برای رشد دستگاه ها می باشد.
کریمی با اشاره به روحیه مجاهدانه جهادگران بسیج سازندگی گفت: بسیج سازندگی یک شبکه گسترده به نام صندوق های قرض الحسنه دارد و همین پتانسیل فرصتی بی بدیل برای دستگاه ها محسوب می شود.

وی با اشاره به این که سپاه روح الله با توجه به وظایف، سالانه مبالغ قابل توجهی برای بخش محرومیت زدایی و سازندگی در نظر می گیرد، عنوان کرد: این مبالغ توسط بسیج سازندگی جذب و برای محرومیت زدایی با ساخت و ساز و ایجاد امکانات هزینه خواهد شد در واقع بسیج سازندگی می تواند نقش واسطه بین سپاه و دستگاه ها را ایفا و به این ترتیب اعتبار این بخش در کنار اعتبار بخش دولتی قرار می گیرد و خروجی موثرترین حاصل می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های مطلوب بسیج سازندگی از این ظرفیت باید سازمانی و منسجم تر بهره مند شد.

کریمی در خصوص همکاری دستگاه ها با بسیج سازندگی گفت: همکاری دستگاه ها با بسیج سازندگی در قالب انعقاد قرارداد امکان پذیر خواهد بود که خروجی بسیار مطلوبی خواهد داشت و در این شرایط از اعتبارات به نحو مناسب تری استفاده می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روحیه کار سازندگی که باید در متن مردم باشد کمرنگ شده است، ظرفیت بسیج سازندگی می تواند این ارتباط را برقرار کند که این مشارکت زمینه تسریع در انجام پروژه ها را فراهم و در نتیجه آن دستگاه اجرایی به لحاظ کیفیت و کمیت پروژه ها و مردم به لحاظ بهره مندی از امکانات منتفع خواهند شد.

کریمی گفت: بخش دولتی طبق قانون می تواند اعتبار اجرای پروژه های محرومیت زدایی را در قالب موافقت نامه به صورت مستقیم به بسیج سازندگی تخصیص دهد و در حالت دوم می توان اعتبار را در اختیار دستگاه ها و بسیج قرار دهده و با دستگاه مربوطه قرارداد منعقد کند و از این دو راهکار قانونی باید برای همکاری با بسیج سازندگی استفاده کرد.

وی تاکید کرد: باتوجه به ماهیت بسیج سازندگی و اجرای پروژه ها به نحو مطلوب تر و از طرفی امکان جذب اعتبار سپاه در بخش سازندگی از طریق این نهاد باید گفت همکاری دستگاه ها با بسیج سازندگی عملکرد مطلوب تری در بخش محرومیت زدایی را رقم می زند که مردم در نهایت از آن بهره مند می شوند.