آرشیو ویدیوها

ره نشان فرهنگ و رسانه 1

حامد جعفرنژاد ( خبرگزاری تسنیم): هم اندیشی رسانه ها با گروه های جهادی و چگونگی بهتر شدن نحوه انتشار اخبار گروه های جهادی در فضای رسانه ها.