آرشیو تصاویر

کمک مومنانه و محرومیت زدایی، ماموریت های اصلی سپاه و بسیج در شرایط امروز کشور

گفتاری از سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی در جمع نیروهای قرارگاه پیشرفت و آبادانی و سازمان بسیج سازندگی استان قم 

انتشار فیلم مراسم دیدار خانواده شهید محمدی(شهید امر به معروف) با حضور سردار زهرایی و جمعی از کارکنان سازمان بسیج سازندگی

به مناسبت چهلمین روز از شهادت شهید امربه معروف ووالامقام محمد محمدی فیلم مراسم دیدار سردار زهرایی و جمعی از کارکنان سازمان بسیج سازندگی از خانواده  گرامی شهید منتشر گردید.

تیزر برنامه های افتتاحیه سازمان بسیج سازندگی کشور در هفته مبارک بسیج 1399

این تیزر که تولید شده در معاونت فرهنگی و رسانه سازمان بسیج سازندگی می باشد گزارش آمار افتتاحات در عرصه های مختلف محرومیت زدایی و اشتغالزایی می باشد.