دفع بلاي جان باغات انگور به دست متخصصان بسيجي/ كرم خوشه خوار مهار شد
تاريخ : 1396/04/19
منبع اخبار : قرارگاه رسانه و فضاي مجازي سازمان بسيج سازندگي ,
اجراي روش علمي «تعيين زمان اوج پرواز حشره كامل» و اعلام زمان دقيق سم پاشي توسط كارشناسان طرح بسيج همگام با كشاورز، جاني دوباره به باغات انگور شهرستان خليل آباد بخشيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج سازندگي، كرم خوشه خوار از آفات اصلي باغات انگور ايران است كه مي تواند در صورت طغيان، 90 درصد محصول باغات يك منطقه را از بين ببرد. گستردگي خسارت زايي اين آفت در سه مرحله زماني از ظهور غنچه تا رسيدن ميوه به گونه اي است كه به توصيف كارشناسان، كشاورزي كه باغش به اين آفت آلوده شده باشد هنگام سركشي از باغش از فاصله اين درخت تا درخت بعدي دعا دعا مي كند كه حداقل اين "يك درخت" سالم باشد!

هجوم انواع آفات و بيماري ها به درختان انگور و استفاده بي رويه باغداران از سموم پرخطر در مبارزه با آن ها در منطقه خليل آباد، بسيج مهندسين كشاورزي اين شهرستان را بر آن داشت تا اجراي برنامه "حذف تدريجي مبارزه شيميايي و كاهش ميزان استفاده از سم" را در اولويت خود قرار دهد. در سال هاي گذشته ،كشاورزان به دليل عدم آگاهي از زمان دقيق مبارزه شيميايي علي رغم صرف هزينه بسيار براي سمپاشي، شاهد از بين رفتن محصولات خود بودند؛ براي مثال تنها در سال 1393 كشاورزان اين منطقه صدها كيلو سم را به پاي تاكستان هاي خود ريختند و پس از آن ،با مشاهده از بين رفتن 70 درصد از محصول باغات، زار زار به پاي درختان خود گريستند!

با ورود بسيج مهندسين كشاورزي براي رفع اين معضل از باغات خليل آباد، كنترل آفات و بيماري هاي گياهي 8 روستاي شهرستان خليل آباد از سال 1394تحت نظارت كارشناسان طرح بسيج همگام با كشاورز قرار گرفته است. موفقيت كارشناسان بسيجي خليل آباد درعملياتي نمودن برنامه هاي پايش آفات و اعلام زمان دقيق سمپاشي از طريق الگوريتم محاسبه «زمان اوج پرواز حشره كامل» مورد تقدير مسئولان بلندپايه جهاد كشاورزي شهرستان قرار گرفته و موجب شده است از اجراي اين شيوه به عنوان الگويي موفق براي مبارزه قطعي با كرم خوشه خوار انگور در سرتاسر شهرستان استفاده كنند.

تعيين زمان دقيق سم پاشي

كارشناسان بسيج همگام با كشاورز هر روز از باغات منطقه خليل آباد بازديد مي كنند و پايش و مانيتورينگ آفات را انجام مي دهند واز اين طريق، زمان دقيق سم پاشي را با نصب بنردر نقاط مختلف باغ وهم چنين درج اطلاعيه در كانال ها و گروه هاي شبكه هاي مجازي به اطلاع كليه باغداران مي رسانند. رضا عابديني كارشناس ارشد گياهپزشكي ازفعالين اين طرح در گفت و گو با خبرنگار بسيج مهندسين كشاورزي درباره چگونگي تعيين زمان دقيق سم پاشي مي گويد: با كارگذاشتن تله هاي فرموني در نقاط مختلف باغات منطقه و آماربرداري شكار شبانه تله ها ، «زمان حداكثر پرواز حشرات كامل» تعيين مي شود. از اين طريق مي توانيم روزي كه بيشترين تعداد كرم خوشه خوار در حال جفت گيري هستند را مشخص كنيم؛ بر اساس چرخه زندگي اين حشره، 5 روزبعد از جفت گيري تخم ريزي انجام مي شود و 4 روز بعد لاروها از تخم خارج مي شوند. پس در حقيقت 9 روز فرصت داريم براي سم پاشي آماده شويم و دقيقا زمان خروج لاروها مبارزه شيميايي را آغاز كنيم تا بيشترين ميزان تلفات لارو را داشته باشيم.

اگر باغمان بپوسد ما مي دانيم و تو!

وي با اشاره به اين مطلب كه تعيين زمان اوج پرواز حشره كامل به عنوان يك يافته پژوهشي در دستورالعمل هاي مبارزه با آفات توصيه مي شود ، تصريح مي كند: اين يك يافته پژوهشي ثابت شده است ولي در منطقه خليل آباد و كاشمر تاكنون كسي نيامده است براي كشاورزان آن را محاسبه و زمان سم پاشي را بر اساس آن اعلام كند چون اين كار مسئوليت سنگيني دارد!

عابديني در ادامه اين مطلب مي گويد: وقتي مي خواهم زمان سم پاشي را اعلام كنم شب تا صبح از نگراني خواب به چشمانم نمي آيد! چون كوچكترين اشتباه در شمارش حشرات و روي نمودار بردن داده ها هزينه اقتصادي سنگيني را براي باغداران در پي خواهد داشت؛ اقتصاد يكسال باغداري كه براي مثال مي خواهد از 2 هكتار خود 200 ميليون كشمش بردارد در دست من است !

اين گياهپزشك درباره واكنش باغداران هنگام اعلام زمان سم پاشي مي گويد: كشاورزان بين خودشان خسارت اين آفت را به عنوان «پوسيدگي» مي شناسند و زماني كه از من درباره زمان سم پاشي مي پرسند، مي گويند ما به حرف تو گوش مي دهيم ولي اگر باغمان بپوسد ما مي دانيم و تو! و حتي كشاورز ديگري به شوخي مي گويد: " آقاي مهندس وقتي ما انگور را برداشت مي كنيم تو در روستا نمان برو كوه! " اين ها حقايقي است كه به زبان طنز از سوي كشاورزان دربيان مسئوليت سنگين اعلام زمان سم پاشي به من و دوستانم گوشزد مي شود.

وي موفقيت خود را در انجام اين مسئوليت مهم مرهون حمايت هاي علمي "حسين فرازمند عضو هيأت علمي موسسه گياهپزشكي كشور" مي داند و بيان مي دارد تاكنون با بهره گيري از مشاوره هاي علمي ايشان در تعيين زمان دقيق سم پاشي در اين منطقه سربلند بوده اند. عابديني هم چنين از تعاملات سازنده جهادكشاورزي و سازمان حفظ نباتات شهرستان كاشمر در اجراي اين روش در باغات اين شهرستان قدرداني نمود و حمايت هاي آنان را بي دريغ توصيف نمود.

حامي علمي طرح بسيج همگام با كشاورز

حسين فرازمند در گفت و گو با خبرنگار بسيج مهندسين كشاورزي با تاكيد بر ضرورت استفاده از يافته هاي تحقيقاتي در حل مسائل كشاورزي بيان مي دارد: رديابي و مانتينورينگ از جمله اقدامات پيش آگهي در تعيين بهترين زمان مبارزه عليه آفات به شمار مي رود؛ استفاده از تله هاي فرموني براي پايش جمعيت كرم خوشه خوار انگور يكي از روش هاي رديابي آفات است كه تاكنون در اين منطقه عملياتي نشده بود و اكنون به همت كارشناسان طرح بسيج همگام با كشاورز اجراشده است .

اين عضو هيأت علمي موسسه گياهپزشكي با اشاره به تغيير شرايط اكولوژيكي و ضرورت استفاده از روش هاي علمي براي تعيين زمان مبارزه شيميايي عليه آفات خاطر نشان مي كند: در گذشته كشاورزان به صورت سنتي و تجربي از يك سم خاص در يك زمان خاص براي سم پاشي استفاده مي كردند ولي اكنون با تغييرات اكولوژيكي ناشي از گرم شدن كره زمين و كاهش بارندگي نياز است كارشناسان كشاورزي با انجام رديابي و مانيتورينگ آفات هر منطقه به صورت اختصاصي، زمان دقيق مبارزه شيميايي را تعيين كنند تا با هدفمند شدن سم پاشي اثربخشي آن افزايش ياقته و استفاده از ميزان سموم نيز كاهش يابد.

وي از ارائه سيستم هاي مانيتورينگ الكترونيكي براي پايش جمعيت آفات در آينده نزديك خبر داده و مي افزايد: در تلاش هستيم با روش هايي مانند تعيين روز-درجه و استفاده از فناوري هاي نوين، روش رديابي و مانيتورينگ آفات را براي استفاده كشاورزان بهينه سازي كرده تا خود آنان با نصب اين دستگاه در باغات بتوانند با توجه به هشداردهي الكترونيكي دستگاه به موقع مبارزه شيميايي را به صورت هدفمند انجام دهند.

به گزارش بسيج مهندسين كشاورزي تعيين زمان دقيق سم پاشي در اين منطقه علاوه بر آنكه در كنترل اين آفت بسيار موثر بوده است موجب صرفه جويي 80 درصدي در هزينه سم پاشي شده است؛ گفتني است ميزان آلودگي به كرم خوشه خوار در «مزده» و «كاريزك» به عنوان دو روستاي پايلوت طرح بسيج همگام با كشاورز در سال 1395 از سوي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خليل آباد در حد صفر گزارش شد.اميد است با فراگير شدن اجراي اين روش شاهد كاهش استفاده از سموم در سرتاسر تاكستان هاي ايران و توليد محصول سالم تر باشيم.

منبع: سازمان بسيج مهندسين كشاورزي

حجم : 12657
عرض : 280
ارتفاع : 157
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.11 )
  خوب   ( درصد  : 6.68 )
  متوسط   ( درصد  : 12.07 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.14 )