ابهامات بزرگ در درآمد 100 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها
تاريخ : 1395/12/16
منبع اخبار : قرارگاه رسانه و فضاي مجازي سازمان بسيج سازندگي ,
كارشناس مسائل اقتصادي گفت: بر اساس محاسبات و كارشناسي هايي كه درباره ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها شده است، اين ميزان درآمد كه ماحصل اختلاف قيمت حامل هاي انرژي و غيره است رقمي بيش از 100 هزار ميليارد تومان است/بسيج سازندگي.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج سازندگي، عبدالمجيد شيخي، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي شبكه اطلاع رساني راه دانا؛ درباره درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها و همچنين عدم واريز بخشي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به حساب خزانه گفت: بر اساس محاسبات و كارشناسي هايي كه درباره ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها شده است، اين ميزان درآمد كه ماحصل اختلاف قيمت حامل هاي انرژي و غيره است رقمي بيش از 100 هزار ميليارد تومان است.

وي در ادامه اظهارات خود با اشاره به پرداختي دولت از محل هدفمندي يارانه ها به مردم گفت: آنچه كه دولت در حال حاضر از محل در آمد هدفمندي يارانه ها به مردم پرداخت مي كند مبلغي در حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان است و درصدي از مبلغ 100 هزار ميليارد تومان صرف ماليات مي شود و مابقي مبلغ درآمد بايد در محل صندوق ذخيره ارزي نزد صندوق توسعه ملي و يا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداري شود ولي چنين اتفاقي تا كنون رخ نداده است.

كارشناس مسائل اقتصادي همچنين با بيان اينكه دولت مابقي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها را خرج هزينه هاي مصرفي خود مي‌كند، بيان كرد: دولت بجاي اينكه درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها را در محل صندوق توسعه ملي ذخيره و نگه داري كند، آن مبلغ را صرف هزينه هاي جاري دولت كرده است.

شيخي در بخش ديگري از اظهارات خود با توجه به سوء مديريت دولت در صرف درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: دولت درآمد هاي حاصل از هدفمندي يارانه ها را بجاي ذخيره در صندوق توسعه در محل هايي ديگر خرج مي كند، اين كار دولت در نتيجه عدم مديريت در بخش هزينه هاي جاري خود است، دولت در حال حاضر اين مبلغ هايي را از محل درآمد هدفمندي يارانه ها در جاهاي ديگري صرف كرده است.

وي با بيان اينكه بايد دستگاه هاي نظارتي ورود جدي به اين مسئله داشته باشند، عنوان كرد: نهاد هاي نظارتي من جمله سازمان بازرسي كل كشور بايد ورود جدي به اين موضوع و تحقيق و تفحص از چگونگي صرف درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها در دولت داشته باشد تا مشخص گردد اين ميزان از حجم نقدينگي كشور در كجاها خرج مي شود.

حجم : 30936
عرض : 608
ارتفاع : 458
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.11 )
  خوب   ( درصد  : 6.68 )
  متوسط   ( درصد  : 12.07 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.14 )