وزير رفاه : امكان استخدام دولتي ديگروجود ندارد
تاريخ : 1395/12/04
منبع اخبار : قرارگاه رسانه و فضاي مجازي سازمان بسيج سازندگي ,
وزيررفاه با بيان اينكه متأسفانه گاهي قوانين مانند توري تنيده شده‌اند ومانع كارآفريني مي‌شوند، گفت:با جهت‌گيري دولت، اشتغال را براي افراد تحصيلكرده فراهم مي‌كنيم چون ديگرامكان استخدام دردولت ومشاغل بزرگ وجود ندارد/بسيج سازندگي.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج سازندگي، علي ربيعي درحاشيه مراسم چهارمين جشنواره رهبران كارآفرين گفت: بايد كاري كرد كه مردم، دولت و كشوركارآفرين داشته باشيم واگرمي خواهيم ميانبر بزنيم و در مسير پر پيچ و خم اقتصاد بين المللي موفق باشيم و قدرت اجتماعي را بالا ببريم بايد مفهوم كار آفريني گسترش يابد.

وي افزود: در حال حاضر در جريان فقرزدايي كارآفريني نقش دارد و اولين گام در دولت اين است كه مسيررا قابل پيش بيني وريسك كارآفريني را كاهش دهد به‌طوري كه رئيس جمهور نيز دستور داده تا جدي دنبال شود.

ربيعي از شناسايي افراد بزرگ در حوزه كارآفريني و توسعه كارآفريني در سطح محلي خبر داد و گفت: امسال نيز كارآفرينان منطقه اي را شناسايي كرديم و در دولت قصد داريم روي مزيت هاي محلي و منطقه اي كار كنيم.

وزير رفاه با بيان اينكه استراتژي دولت در سال 96 كارآفريني در سطح خرد خواهد بود گفت: با كمك دانشگاه ها سعي داريم گفتمان كارآفريني را گسترش دهيم و اميدواريم با جهت گيري دولت، اشتغال را براي افراد تحصيلكرده كه به بازار كار مي‌آيند را ايجاد كنيم، زيرا ديگر امكان استخدام در دولت و مشاغل بزرگ وجود ندارد.

وي گفت: با بررسي 700 هزار شغل ايجاد شده در سال گذشته و 600 شغل در طرح «تابستان تا تابستان» اين نتيجه به دست آمد كه بيشتر مشاغل ايجاد شده بيشتردرحوزه صنايع مبتني بر كارآفريني و صنايع كمتر از 10 نفر صورت گرفته وسهم زنان هم بسيار بيشتر از مردان بوده است.ربيعي ازبرگزاري نشست با وزيرارتباطات در حوزه اشتغال در فضاي مجازي خبر داد و گفت: به دنبال ايجاد راهكارهاي اشتغال براي دانشجويان كارگر هستيم.

حجم : 40418
عرض : 585
ارتفاع : 350
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.11 )
  خوب   ( درصد  : 6.68 )
  متوسط   ( درصد  : 12.07 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.14 )