هميار طبيعت باشيم
تاريخ : 1395/11/20
منبع اخبار : قرارگاه رسانه و فضاي مجازي سازمان بسيج سازندگي ,
هفته منابع طبيعي ( 21 – 15 اسفند ماه) فرصتي است تا سنت حسنه درختكاري را كه از نياكان ما برجاي مانده، به فرزندان خود آموزش دهيم و به رسم ميراث داري و امانت داري، در كاشتن نهال و گسترش زندگي بر اين كره خاكي كوشا باشيم. در اين ايام، حضور در جشن درختكاري، تبيين اهميت منابع طبيعي براي آحاد جامعه، عضويت در سازمانهاي فعال مردم نهاد در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست، و عضويت بعنوان هميار طبيعت از عمده فعاليتهاي طبيعت دوستان است/بسيج سازندگي.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج سازندگي، رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمود: اگر قيامت فرا رسد و در دست يكي از شما نهالي باشد، چنانچه فقط به قدر كاشتن نهالي فرصت باشد، بايد آن را بكارد.

در شرايطي كه جهان به دليل توسعه شهرنشيني، وجود صنايع آلاينده و تخريب منابع خدادادي با معضل مرگ آور آلودگي هوا دست به گريبان است، درختان بي ادعا اين فرشتگان زميني، بهترين گزينه براي نجات بشريت مي باشند. هفته منابع طبيعي ( 21 – 15 اسفند ماه) فرصتي است تا سنت حسنه درختكاري را كه از نياكان ما برجاي مانده، به فرزندان خود آموزش دهيم و به رسم ميراث داري و امانت داري، در كاشتن نهال و گسترش زندگي بر اين كره خاكي كوشا باشيم. در اين ايام، حضور در جشن درختكاري، تبيين اهميت منابع طبيعي براي آحاد جامعه، عضويت در سازمانهاي فعال مردم نهاد در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست، و عضويت بعنوان هميار طبيعت از عمده فعاليتهاي طبيعت دوستان است. هفته منابع طبيعي كه با روز درختكاري (15 اسفند) آغاز مي شود فرصت ارزشمندي است تا با بهره گيري از ظرفيتهاي اطلاع رساني، آموزش و ترويج، اهميت منابع طبيعي و آبخيزداري در جامعه بيان و با افزايش آگاهي عمومي، مردم نسبت به حفاظت و بهره برداري خردمندانه از اين منابع پايه و حياتي احساس مسئوليت بيشتري نمايند.