همكاري بسيج سازندگي اصفهان با اداره كل منابع طبيعي در كنترل كانون ريزگردها
تاريخ : 1395/10/22
تفاهم نامه همكاري اداره كل منابع طبيعي و بسيج سازندگي اصفهان براي كنترل فرسايش خاك در اراضي بياباني دشت سجزي امضا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج سازندگي، رييس امور بيابان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان گفت: اين تفاهم نامه به منظور مقابله با پديده گرد و غبار در اراضي شرق استان به ويژه دشت سجزي و كاهش فرسايش بادي اين منطقه منعقد شده است.

آقاي حسينعلي نريماني افزود براساس اين تفاهم نامه از طريق انتقال پساب تصفيه خانه شمال اصفهان، 500 هكتار از كانون هاي بحراني فرسايش بادي دشت سجزي، بذركاري مي شوند.

وي با بيان اينكه عمليات انتقال پساب و نهال كاري اين دشت، از محل اعتبارات دولتي با اعتبار حدود 10 ميليارد ريال تامين مي شود، گفت: اين تفاهم نامه يكساله است.

نريماني با اشاره به اينكه در 10 هزار هكتار از اراضي اين دشت بذر گردو، طاغ و قره داغ كاشت شده است، پيش بيني كرد ميزان رسوب اراضي بياباني دشت سجزي كم شود.

دشت سجزي 43 هزار هكتار مساحت دارد، كه 34 هزار هكتار آن از كانون هاي فرسايش بادي بحراني است.

فرسايش بادي اراضي بياباني سالانه 360 ميليارد ريال به منابع زيستي كشور خسارت مي زند.
0002

حجم : 139806
عرض : 768
ارتفاع : 575
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.11 )
  خوب   ( درصد  : 6.68 )
  متوسط   ( درصد  : 12.07 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.14 )