فعاليت ۱۵۵ گروه جهادي در البرز براي خدمت رساني در مناطق محروم
تاريخ : 1395/10/21
مسئول بسيج سازندگي البرز از فعاليت ۱۵۵ گروه جهادي در اين استان خبر داد و گفت: از اين تعداد، ۸۰ گروه در داخل استان فعاليت مي‌كنند.


حجم : 319266
عرض : 771
ارتفاع : 525
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.11 )
  خوب   ( درصد  : 6.68 )
  متوسط   ( درصد  : 12.07 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.14 )