آرشيو خاطره

خلاصه : بسيج سازندگي اسدآباد در تحقق اقتصاد مقاومتي با پرداخت يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان تسهيلات به ۱۳۵ نفر در اين زمينه توانست هم پيشگام و هم موفق عمل كند/بسيج سازندگي همدان..


خلاصه : در سالهاي اخير در كنار ديگر معضلات اقتصادي مردم به دليل ركود بازار ساخت و ساز نرخ بيكاري كارگران ساختماني افزايش داشته است و اين قشربا مشكلات بسيار سختي دست و پنجه نرم مي كنند. در اين گزارش ناگفته ها و دردهاي ناگفته بيكاران را مي خوانيد.

خلاصه : عضوكميسيون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس،‌گفت:كارخانه ها و واحدهاي توليدي با توجه به ركود حاكم دركشور و عدم توليد نمي توانند منابع و هزينه هاي كارخانه را تامين كنند به همين دليل تعطيلي را بهترين راه براي جلوگيري از عدم سوددهي انتخاب مي كنند/.

خلاصه : سخن از اين حزب و آن گروه و يا اين جبهه و آن جمعيت در ميان نيست، سخن درباره يك «نقشه راه» است كه اجزاء و ابعاد و بايدها و نبايدهاي آن با نگاهي موشكافانه و عالمانه تهيه و طراحي شده است به گونه‌اي كه گره‌گشا بودن آن براي همگان قابل درك و فهم است و به قول اهل منطق، يك قضيه بديهي است كه فقط تصور آن نيز باعث تصديق خواهد بود.

خلاصه : مدير جهاد كشاورزي ملاير از برداشت 80 كيلو گرم زعفران از مزارع ملاير در سال گذشته خبر داد..

خلاصه : در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم هاي يك جانبه و غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي ايران با هدف متوقف كردن برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، واژه ي جديد «اقتصاد مقاومتي» به ادبيات اقتصادي كشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد كشورمان مورد بحث قرار گرفته است..

خلاصه : عملكرد 36 ماهه دولت روحاني براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با حضور پرويز داودي و حسين صمصامي بررسي شد..

نويسنده : موسوي.
خلاصه : جهادي نيز براي خود مثل آييني است كه مناسك و قوانين دارد هم چون فوتبال كه آن هم براي خودش مناسك و قوانين داره و هر چيز ديگري كه بشود به آن اين را اطلاق كرد. شش ماهي از اين خاطره مي‌گذرد منتها ياد آن هم چون لوحي سنگي در ذهتم باقيست/بسيج سازندگي ..

خلاصه : به‌منظور حفظ و احياي فضاهاي تاريخي موجود‌، فقرزدايي از پهنه‌هاي تاريخي و ايجاد امنيت اجتماعي به‌ واسطه‌ جلب مشاركت مالكان اماكن يادشده توسط مديريت يادشده با مشاركت و همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و ساير مراجع ذي‌ربط نسبت به ايجاد انگيزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در استفاده‌ بهينه از فضاها و اماكن تاريخي موصوف و نيز اعمال نظارت مناسب بر نحوه‌ استفاده از اماكن تاريخي يادشده نياز به قانون‌گذاري و توجه بيشتر مسئولان استان است چراكه اين بناها اسناد هويتي ما را تشكيل مي‌دهند و جزء ميراث بشري محسوب مي‌شوند..

 1  2  3  4  5  6  >  >>  
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.03 )
  خوب   ( درصد  : 6.97 )
  متوسط   ( درصد  : 12.23 )
  ضعيف   ( درصد  : 67.78 )