آرشيو اخبار -> اردوهاي جهادي

خلاصه : در جريان شهادت شهيد خرازي، صدا و سيماي عراق برنامه هاي خود را قطع مي كند و جشن و پايكوبي كند. اين خبر بيش از همه باعث خوشحالي ماهر عبدالرشيد فرمانده لشكر 7 زرهي عراق شد چرا كه نبرد اين دو فرمانده در عمليات هاي مختلف بسيار سخت بود..

توسط بسيج سازندگي تهران بزرگ انجام مي شود؛
خلاصه : مسئول بسيج سازندگي تهران بزرگ اظهار كرد: در نوروز امسال 60 گروه جهادي از اين استان به مناطق محروم اعزام مي شوند..

خلاصه : نمايندگان جهادگران كل كشور در يكي از محروم ترين نقاط ايران جمع شدند، اما در پايان با آن خداحافظي نكردند..

خلاصه : تعدادي از طلبه هاي جهادي به منظور تبليغ به يكي از نقاط محروم هجرت كردند كه خودرو آنها در برف گير كرد..خلاصه : از آنجا كه طرح اردوهاي جهادي دانشجويي طرحي برگرفته از جهاد سازندگي اوايل انقلاب است چه زيباست كه از راه و روش همان عزيزان پيروي شود..

خلاصه : قرارگاه جهادي نجف اعلام كرد: در اسفند سال ۹۳ بزرگ ترين اردوي جهادي كشور را با هدف خودسازي و محروميت زدايي در سه حوزه عمراني، جهاد پزشكي و جهاد علمي برگزار خواهد كرد..

خلاصه : محروميت را با چه اصطلاحي مي توان آورد كه چهره غبارگرفته آن به سفيدي تبديل شود.گر چه غبارش آلوده نيست وگرده هاي آن بوي خانه هاي كاه گلي مي دهد. اهاليش در آنجا گويا معناي ريا و غرور را نمي دانند اما صميميت و سادگي را به خوبي مي شناسند..


 <<  <  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  >  >>  
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.10 )
  خوب   ( درصد  : 7.06 )
  متوسط   ( درصد  : 11.42 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.42 )