آرشيو اخبار

تاريخ  :  1396/04/07


تاريخ  :  1396/04/04
 اولين بالابر خرماچين ايراني با اثبات برتري كارايي خود در ارتفاع 16 متري نخل هاي بومي كشور، وارد ناوگان مكانيزاسيون كشاورزي شد.


تاريخ  :  1396/04/03


تاريخ  :  1396/03/28


تاريخ  :  1396/03/27


تاريخ  :  1396/03/24


تاريخ  :  1396/03/23


تاريخ  :  1396/03/21


تاريخ  :  1396/04/17


تاريخ  :  1396/03/17

 <<  <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.02 )
  خوب   ( درصد  : 6.88 )
  متوسط   ( درصد  : 12.08 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.02 )