جراحان جهادي
عكس : مجتبي حيدري
1395/07/03
علمي شدن دامداري و حفاظت از دام ها در برابر انواع بيماري، يكي از عواملي است كه از نقشي مهم در افزايش درآمد و ارتقاء كيفيت زندگي روستائيان برخوردار است. همه روزه دام هاي بسياري به دليل هزينه هاي بالاي درمان و ناتواني روستائيان در تامين اين هزينه ها، تلف مي شوند يا كيفت محصولاتشان به شدت كاهش مي يابد. «دامپزشكانِ ثارالله» نام يك گروه جهادي است كه اعضاي آن را فارغ التحصيلان و دانشجويان دامداري تشكيل داده اند. اين گروه جهادي در طول سال به صورت داوطلبانه و رايگان در روستاهاي محروم كشور حضور پيدا مي كند و به درمان دام هاي بيمار مي پردازد. متخصصان جهادگر اين گروه براي نخستين بار در كشور، عمل جراحي دام در محل را توسط يك گروه جهادي محقق كردند. اين گروه جهادي تابستان امسال در شهرستان ديواندره و روستاهاي منطقه هزار كانيان حضور پيدا كردند و طي 10 روز حضور در اين مناطق علاوه بر وزيت خانه به خانه 4 هزار راس دام و تهيه رايگان دارو، 10 عمل جراحي موفق نيز روي دام هاي سبك و سنگين انجام دادند. گفتني است بسياري از تحصيل كرده هاي رشته دامپزشكي در كشور به دليل هزينه هاي سنگين تاسيس كلينيك به شغل هاي غير مرتبط روي مي آورند كه آسيب بزرگي براي دامداري كشور است.