پهلوان كيانوش رستمي با حضور در اردوي جهادي مطرح كرد؛
  با افتخارميگويم يك بسيجي هستم/ مسئولين نسبت به روستائيان بي توجه نباشند
  رييس بسيج سازندگي كشور عنوان كرد:
  تمام توان دشمن در جنگ اقتصادي متمركز شده است
  توليت آستان قدس رضوي مطرح كرد:
  خدمت رساني ۳ هزار گروه جهادي در كشور
  اقتصاد مقاومتي «هماي سعادت» بانوي كرماني/ از توليدات ترشي در منزل تا صادرات به بازارهاي آمريكا
  استان ها
  نظرسنجي
  رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
  عالي
  خوب
  متوسط
  ضعيف
    عالي   ( درصد  : 12.07 )
    خوب   ( درصد  : 6.39 )
    متوسط   ( درصد  : 11.04 )
    ضعيف   ( درصد  : 70.51 )