معرفي قطب هاي صنايع تبديلي (12)
  لنگرود؛ قطب توليد نان برنجي / پرداخت 1 ميليارد و 200 ميليون تومان تسهيلات به نانوايي هاي كوچك خانگي
  معرفي قطب هاي صنايع تبديلي (11)
  طالقان؛ قطب توليد پنير محلي / اشتغال هزار و 400 نفر در 60 كارگاه توليد لبنيات سنتي
  معرفي تعاوني هاي موفق (1)
  مزيت هاي توليد چوب جامد در قالب تعاوني؛ از معافيت مالياتي تا دريافت آسان تر تسهيلات
  معرفي تعاوني هاي موفق (2)
  پرورش طاووس در تعاونيِ قرقاول با كمك بوقلمون ها!
  محروميت زدايي
  سردار فضلي در مراسم اجراي طرح كرامت مطرح كرد:
  شناسايي 325 محله محروم در 167 شهرستان براي خدمت رسايي
  جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين در مراسم اجراي طرح كرامت در 325 نقطه حاشيه‌نشين كشور بر لزوم همكاري و اجراي ...
  تازه ها
  استان ها
  نظرسنجي
  رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
  عالي
  خوب
  متوسط
  ضعيف
    عالي   ( درصد  : 13.03 )
    خوب   ( درصد  : 6.85 )
    متوسط   ( درصد  : 12.07 )
    ضعيف   ( درصد  : 68.05 )