امام خامنه اي (دامت بركاته): برگزاري اردوي جهادي براي نخبگان مفيد است
  ظرف 4 سال با حمايت بسيج سازندگي محقق شد؛
  ايجاد 20 هزار شغل جديد با راه اندازي بيش از 14 هزار واحد پرورش مرغ بومي + جدول
  طي 4 سال صورت گرفت؛
  راه اندازي بيش از 7 هزار واحد توليد ورمي كمپوست با پرداخت 36 ميليارد تومان تسهيلات توسط بسيج سازندگي + جدول
  توسط جهادگراني از 18 مليت جهان انجام شد؛
  آبرساني به يك روستاي محروم به طول 9 كيلومتر در دهه اول ماه محرم + تصاوير
  تازه ها
  استان ها
  نظرسنجي
  رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
  عالي
  خوب
  متوسط
  ضعيف
    عالي   ( درصد  : 12.20 )
    خوب   ( درصد  : 6.74 )
    متوسط   ( درصد  : 11.08 )
    ضعيف   ( درصد  : 69.98 )