سه شنبه 1399/11/28 - 19:01
دانشگر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی کشور، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان، رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح استان   از کارگاه میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی در کوخدان سی سخت بازدید کردند. این کارگاه به منظور افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی در این منطقه با حمایت بسیج سازندگی استان احداث شده است. امروزه چرخه تولید شامل صنایع تبدیلی و تکمیلی برای ایجاد ارزش افزوده جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی پیدا کرده است. حمایت از چنین طرح هایی ضمن اینکه به حفظ چرخه تولید محصولات کشاورزی کمک می کند سبب اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در منطقه و جلوگیری از مهاجرت به شهر می شود.