شنبه 1399/11/18 - 18:30

در راستای تعامل بین سازمان بسیج سازندگی و سازمان زندان ها برای خدمت رسانی و کمک به زندانیان بازدید گروهای جهادی با حضور سردار زهرایی و آقای سرلک مدیر کل امور زندان های استان گلستان برگزارشد.