یکشنبه 1399/09/02 - 12:03
فراهانی

جلسه کارگروه بسیج سازندگی در استانداری استان مرکزی با حضور سردار کریمی فرمانده سپاه روح الله، سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور، استاندار مرکزی مهندس آقازاده و مهندس منصوری مدیرعامل بنیاد علوی برگزار گردید.