شنبه, 08/24/1399 - 17:30

صبح امروز مراسم افتتاح مجتمع آب رسانی در استان سمنان و شهرستان های سطوه، بیدستان و مهدی آباد با حضور ریاست سازمان  بسیج سازندگی کشور و معاون آب و فاضلاب کشور صورت گرفت.