پنجشنبه, 07/24/1399 - 11:39
حیدری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: در مورخ ۹۹/۷/۲۴ روز پنج شنبه جلسه ای فی ما بین مجمع جهادگران استان خراسان جنوبی و سردار زهرایی ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی برگزار گردید.