چهارشنبه, 07/23/1399 - 11:59
حیدری

مراسم آغاز رزمایش سوم کمک مومنانه توسط دکتر زهرایی در استان خراسان جنوبی در مورخ ۹۹/۷/۲۳ روز چهارشنبه.