دوشنبه 1399/07/14 - 18:10
امیر محمد نیک آمال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: مراسم ویدیو کنفرانس و ارتباط تصویری ریس جمهور و افتتاح طرح آب رسانی ١۵٠ هکتار از مزارع شهرستان ملکشاهی استان ایلام در مورخ ۹۹/۷/۱۴ روز دوشنبه برگزار گردید.