یکشنبه, 06/23/1399 - 12:15
حسین قاسمی و محمد علی سخائی

توافق نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی با معاونت آب و خاک وزرات جهاد کشاورزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سالن جلسات بسیج سازندگی برگزار گردید.