سه شنبه 1399/04/24 - 08:31

امضا تفاهم نامه بین سازمان بسیج سازندگی و سازمان جنگلها برای مردمی سازی حوزه آبخیزداری،جنگلداری و .. در سازمان جنگلها منعقد شد.