شنبه, 04/07/1399 - 11:30
مهدي رهنورد

با توجه به شرایط اقلیمی و ارگانیک بودن محصول تولیدی در باغات شهرستان، گیلاس اشنویه ضمن برخورداری از کیفیت مناسب، طعم و مزه خاصی نیز دارد که بر بازارپسندی آن افزوده است و مازاد تولید نیز علاوه بر تامین بخشی ازنیاز بازار‌های داخلی به کشور‌های ارمنستان و عراق نیز صادر می‌شود. ارقام تکدانه مشهد، زرد دانشکده، سفید ارومیه، خوشه‌ای و رقم محلی با طعم و مزه خاص به نام خومالی از مهمترین ارقام کشت شده گیلاس در شهرستان می‌باشند