چهارشنبه 1397/02/05 - 19:59

گزارش تصویری خبرگزاری جهاد سازندگی سپاه حضرت سید الشهدا (علیه السلام) از بازدید سردار شاه چراغی فرمانده سپاه حضرت سیداالشهدا (علیه السلام) استان تهران از پروژه ساخت مسکن مددجویان بهزیستی در کرمانشاه شهرستان ثلاث باباجانی، در این بازدید از زحمات فراوان سرهنگ اصغری مسئول بسیج سازندگی استان تهران تقدیر و تشکر گردید.