دكتر احمد خورشيدي مطرح كرد؛
شناسه خبر :۴۴۵

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح هاي اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي

نسخه مناسب چاپ

دبير كميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جهادي، با اشاره به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي، اظهاركرد: بر اساس مطالعات ميداني كه ما در كميسيون نخبگان و چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده ايم از سال ۹۰ كه بسيج سازندگي وارد عرصه اقتصاد مقاومتي شده است در اشتغالزايي و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي بسيار تاثيرگذار و موفق عمل كرده است. بر اساس مطالعات ميداني ما بسيج سازندگي در ۴ سال با پرداخت ۲هزار ميليارد تومان تسهيلات توانسته به صورت مستقيم ۱۶۶ هزار شغل ايجاد كند يعني با ميانگين ۱۲ و نيم ميليون تومان توانسته براي هر نفر يك شغل ايجاد كند و اين در حالي است كه دولت و برخي دستگاه هاي مرتبط مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان را براي هر فرد اعلام مي كنند.

سردار احمد خورشيدي، افزود: از طرف ديگر ميزان انحراف از تسهيلات در بسيج سازندگي تنها ۱۰ درصد بوده است كه اين رقم بسيار پايين و عالي است در حالي كه تسهيلات بانكي كه داده مي شود ۴۶ درصد انحراف داشته است. اقتصاد مقاومتي يك الزام استراتژيك براي ايران است. اقتصاد مقاومتي يك انتخاب نيست بلكه تنها راه درمان اقتصاد كشور است. فقط بايد همه دست در دست هم اقتصاد مقاومتي را عملي كنيم. هنوز با گذشت چندين سال و با وجود تاكيدات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي هنوز در كشور به باور عمومي تبديل نشده است. در حال حاضر بسيج سازندگي پرچم دار اقتصاد مقاومتي است.

وي خاطرنشان كرد: بعضي از قوانين در اقتصاد مقاومتي وجود دارند كه دست و پاگير و مزاحم هستند و بايد رفع شوند. در عين حال قوانين مورد نياز نيز بايد تصويب شوند. در زمينه حمايت از توليد نياز به قوانين جديد داريم. اينكه توليد كننده وامي مي گيرد كه سود آن ۲۰ تا ۳۰ درصد است يك آسيب بسيار جدي است. بايد براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و زودبازده اقدامات جدي انجام دهيم. ۸۰ درصد اقتصاد كشورهاي پيشرفته را كارگاه هاي كوچك تشكيل مي دهند و اين كارگاههاي كوچك نيازمند وام هاي بدون سود يا حداكثر با ۲ يا ۳ درصد سود هستند.

مسئول كميسيون نخبگان و چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي بايد در جوهره مديران رسوخ كند، اظهاركرد: اقتصاد مقاومتي بايد از مديران آغاز شود. مديري كه ۸۰ مليون حقوق و ۲۰۰ ميليون پاداش مي گيرد و حقوقش ۸۰ برابر يك كارمند است نمي تواند اقتصاد مقاومتي را جلو ببرد. همين مديران هستند كه چوب لاي چرخ اقتصاد مقاومتي مي گذارند و نمي گذارند به خودكفايي برسيم.

سردار احمد خورشيدي تاكيد كرد: بايد به فكر روستاها باشيم و بايد براي توسعه اقتصادي از ظرفيت روستاها استفاده كنيم. روستاها بايد به بنگاه اقتصادي و منبع توليد ثروت و اشتغالزايي تبديل شوند. كشور تركيه به غير از ذغال سنگ منابع طبيعي ديگري ندارد اما ظرف ۲۰ سال توانسته يك قطب نوظهور اقتصادي بشود. تركيه غير از توريسم، درخت بلوط نيز دارد كه حدود ۱۸ درصد توليد خالاص داخلي اش را تشكيل مي دهد. اين درحالي است كه ما هم درخت بلوط داريم اما علم استفاده از آن را نداريم. مالزي از روغن خرماي خود به اندازه يك و نيم برابر درآمد نفت ما درآمدزايي دارد و اين در صورتي است كه ما بيشتر از مالزي خرما توليد مي كنيم.

وي با بيان اينكه بايد روستاها را جدي بگيريم تا از فقر نجات يابيم، اظهاركرد: روستاهاي ايران منبع ثروت هستند و اگرچه در حال حاضر سپاه و بسيج براي حمايت از روستاها پيشقدم شده اند اما در اصل دولت كه هم بودجه و هم اختيارات كافي دارد بايد به داد روستاها برسد.

دبير كميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به برگزاري گسترده اردوهاي جهادي در سراسر كشور، گفت: جوانان جهادگر همان رزمنده هاي دوران دفاع مقدس هستند. من خاك جنگ را خورده ام و شهادت مي دهم كه جوانان جهادگر نوبرانه هاي اين نظام و پشتوانه هاي اين كشور هستند. اگر كشور پيشرفت كند با اراده همين جوانان جهادگر است. كشور ما در سالهاي آينده با همين جوانان و اردوهاي جهادي و همين بسيج سازندگي روستاهاي آبادي خواهد داشت. من به نوبه خودم دست جهادگران را مي بوسم.

    تازه ها