اقتصاد مقاومتی

۱۰ ساعت ۴۵ دقیقه قبل
یک کارآفرین گفت: از مسئولان امر تقاضا دارم که اتحادیه‌ای همانند مرغداری‌ها برای ماکیان و سایرطیور تشکیل شود تا در امر پرورش و تولید یاری‌رسان تولیدکنندگان باشد.

تازه ها